Bodemverontreiniging in de buurttuin

Verslag van de Groene IDeeCafé op 7 april 2014

Voorjaar 2012 beginnen bewoners van de Pieter de la Courtstraat in Leiden een gezamenlijke moestuin achter hun huizen die zij huren van de Woningstichting Ons Doel. Allen zijn enthousiast: het is leuk en gezond om samen te tuinieren en goed voor de buurt.

Dan blijkt dat de grond verontreinigd is. De milieukundige raadt aan de grond zelfs niet meer aan te raken. De tuin wordt opgeruimd en de bewoners vrezen voor hun gezondheid.
De GGD en Omgevingsdienst van de gemeente vinden dat er mogelijk wel getuinierd kan worden. Door de verschillende meningen van deskundigen weet niemand meer waar hij aan toe is.
Ons Doel heeft daarom Anne Marie van Dam gevraagd alle informatie nog eens op een rij te zetten. In overleg met verschillende deskundigen heeft zij een conclusie getrokken: wat kan er wel en niet in een tuin op deze grond?

Bodemverontreiniging komt veel voor in steden, waardoor veel tuiniers er mee te maken kunnen krijgen. Daarom hebben bewoners, Woningstichting Ons Doel, de GGD en Anne Marie van Dam hun kennis en ervaring gedeeld in Het Groene IDeeCafé.

Anne Marie van Dam van Bodemdienst van Dam en Marjolein de Gruijter van de GGD vertellen dat een deel van de verwarring over de mogelijke vervuiling van de grond is ontstaan door het gebruik van verschillende modellen. Op grond van de humane risico index is aan de hand van monsters berekend wat het risico is voor de bewoners om veel producten uit de moestuin achter hun huizen te eten. Verder heeft één van de bewoners gewasonderzoek laten uitvoeren. Algemene conclusie was dat het loodgehalte een verhoogd humaan risico gaf, voor zink en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)  is het risico zo laag dat deze geen nadelen geven voor mensen. De bodem is vanwege het loodgehalte niet geschikt als moestuin. Het is wel geschikt om er te wonen en op te spelen.

Anne van Velzen en Arthur Aalbers van de Tuincommissie Pieter de la Courtstraat vertellen dat ze zich niet door deze uitslag hebben laten ontmoedigen. Erik Olijerhoek van Ons Doel was verrast dat de Tuincommissie door wilde gaan met hun plan een moestuin aan te leggen. Met steun van Ons Doel en fondsen zijn op anti-worteldoek 40 cm diepe bakken geplaatst. Deze bakken zijn gevuld met biologische aarde. Op deze manier kunnen de bewoners voortaan veilig eigen groente kweken in hun moestuin.