Gedrag en duurzaamheid

Verslag van het Groene IDeeCafé van 17 november 2014

Het doel van het Groene IDeeCafé was te kijken of gedragskennis duurzame initiatieven een zetje kan geven.

De avond begon met een inleiding van Marijke Deurloo over de vraag hoe het toch komt dat we ons niet massaal anders gaan gedragen na alle berichten over de klimaatopwarming. Nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen bieden hiervoor wel verklaringen. Mensen houden nu eenmaal niet van veranderingen en bovendien is de invloed van de omgeving erg groot. Als anderen in je omgeving niet veranderen dan is het lastig om zelf ook te veranderen.

Mensen zijn helemaal niet zo rationeel als vaak gedacht wordt. Campagnes, folders, websites, subsidies gaan er vanuit dat we puur rationeel kiezen. Uit onderzoek blijkt dat een puur rationele afweging maar voor 5 á 10 procent leidt tot een besluit of keuze. Ook als mensen wel de intentie hebben om tot iets nieuws te besluiten dan leidt dat vaak niet tot ander gedrag. Door rekening te houden met de manier waarop mensen bewust én onbewust kiezen kun je je energie stoppen in die zaken die mogelijk meer effect hebben.

Om de gedragskennis toe te kunnen passen zijn er verschillende hulpmiddelen. Eén van die hulpmiddelen is de Gedragstoets. De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur ontwikkelde dit kaartspel als hulpmiddel voor beleidsmakers. De toets is ook goed te gebruiker door initiatiefnemers van duurzame initiatieven. Na een uitleg over de Gedragstoets keken de Groene IDeeCafé bezoekers naar de TED talk van Alex Laskey. Hij vertelt wat het effect kan zijn als mensen weten hoeveel energie hun buren verbruiken.

17-11-2014IDC

In 2 teams gingen de deelnemers van het Groene IDeeCafé over Gedrag en duurzaamheid aan de slag met de casus van een (niet bestaand) initiatief dat het onnodig energieverbruik in Leiden met 10% wil terugdringen. Er ontstonden mooie discussies. Voor veel aanwezigen was de invalshoek vanuit de gedragswetenschappen nieuw en interessant om rekening mee te houden.

De powerpoint presentatie van Marijke Deurloo