Interactieve Biodiversiteitskaart

Verslag van het Groene IDeeCafé op 16 mei 2011
Aanwezigen:
Hannie Korthof, Xander Smit en Sander van Bureau Merge Media, Margje Vlasveld, Eva Orta, Simone Kraan, Nathalie van de Voort, Marijke Langeveld, Paul van Steijn, Aafke Verkade, Kees Verdouw, Anne Maria van Dam, Peter van Helsdingen, JanWillem van Leenhoff, Marijke Deurloo, Henk Caspers, Christien Caspers, Jan Hoogeveen, Aat Smits, Kees van Oijen, Paul Oude Boerrigter, Yaco Joren van Sluijs, Steven Ijland, Mirte van Daalen, Arjan Stoffels, Uka Dijkstra, Ben van Leeuwen, Martin Kuivenhoven, Frank ter Beek, Janine Vermeulen & Shirley Tromp ( notulist).

Opening: 
Hannie Korthof, gebiedsmanager van Stichting Land van Wijk en Wouden, opent de avond met de introductie van Bureau Merge Media.

Presentatie over: Het eerste concept van de Interactieve Biodiversiteitkaart website Lekker Groen in en om Leiden: 
een interactieve kaart gericht op burgerparticipatie, met het groene netwerk, het spinnenweb van biodiversiteitroutes en droompunten in en om Leiden; door Bureau Merge Media, in opdracht van Stichting Land van Wijk en Wouden.
Xander Smit van Merge Media laat ons het eerste concept zien van deze kaart/website. Hij vertelt dat de kaart nog moet worden gevuld met informatie. Merge Media wil vanavond vooral de ideeën van ons, de toekomstige gebruikers, inventariseren, zodat die in de definitieve versie verwerkt kunnen worden.
Xander vertelt dat gezien de overzichtelijkheid en de verschillende doelgroepen er twee websites worden ontwikkeld, die aan elkaar gekoppeld worden. De eerste website bevat de biodiversiteitkaart, met als doel burgerparticipatie, terwijl de tweede website is gericht op consumentenrecreatie met een recreatieve kaart.

De uitgangspunten van de website met de biodiversiteitskaart zijn:
* Inzichtelijke ecologische verbindingen
* Recreatieve biodiversiteitsroutes en knooppunten,
* Het aangeven van ideeën op de kaart
* Een aanzet voor het uiteindelijke biodiversiteits-knooppuntensysteem,
* Een website met een weblog, een plek waar je artikelen kunt achterlaten.

Als bezoeker kun je op de website vinden:
* Een weblog, googlemaps als kaart, aanmelden en inloggen als geregistreerde gebruiker om ideeën te kunnen plaatsen,
* Punten en biodiversiteitsroutes bekijken op de kaart,
* Een informatiepagina voor meer informatie over het project,
* Een contact pagina.

Als beheerder kun je op de website:
* Informatiepagina’s beheren,
* Gebruikers beheer vinden,
* Ingezonden punten en wensen accorderen en toekennen aan een gemeente,
*Punten verwijderen/ aanpassen/ toevoegen aan de kaart,
* Routes intekenen en inlezen.

Een bezoeker reageert: “Er is tonnen uitgegeven aan de term biodiversiteit. De term is wel bekend maar de associatie is vooral beleidsmatig.” “Vanuit communicatief oogpunt is de naam biodiversiteitkaart inderdaad rampzalig”, zo antwoordt Xander. “Het doel van de website is het genereren van ideeën; dus qua herkenbaarheid is het raadzaam dat het doel in de naam van de website wordt verwerkt.”

De tweede website met de recreatieve kaart is gericht op de doelgroep van mensen die een uitje willen maken. De redactie van deze website heeft meer werk in het reclame maken en mensen verleiden tot groene activiteiten van de aanbieders. Een voorbeeld van deze website is www.groenehart.nl.
Er zijn veel zoekmanieren om op deze website te komen. Alle aanbieders die hun activiteit op deze website zetten, worden gekoppeld. Een bezoeker vraagt wat het commerciële belang hiervan is. Er wordt geantwoord dat de aanbieders dat gratis doen en dat de initiatiefnemers als hoofddoel hebben om biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Het is nog niet duidelijk hoe inkomsten worden gegenereerd.

Reacties van bezoekers:
Een bezoekster zou graag haar projecten in het Havengebied van Leiden koppelen aan de websites. Meer info op www.verkademeisje.nl.
Er wordt besproken dat het de taak is van de redactie om mensen met ideeën te wijzen op het eigen beheer en uitwerking van hun mogelijke project. De beheerder kan ideeën wijzigen of weghalen.
Een andere bezoeker vraagt wie het redactioneel werk op zich gaat nemen. Hannie antwoordt dat een team van vrijwilligers dat kan doen in samenwerking met Holland Rijnland. Ze vraagt aan de bezoekers van het Groene IDeeCafé wat de bezoekers zelf willen en kunnen doen. Het is de bedoeling dat ideeën verder besproken worden op het Groene IDee Café. Het hangt van de nieuwe naam af  wanneer de website actief wordt.

Conclusies van knelpunten voor het maken van de eerste kaart: 
* De naam van de website moet communicatiever. (Enkele namen die genoemd worden zijn: www.lekkergroen(Leiden).nlwww.wilde-ideeen.nl ,www.groenedroomkaart.nlwww.groenewensenkaart.nl).
* De recreatieve routes moeten verwerkt worden in de kaart.
* Zorg dat het niet teveel redactioneel werk vereist om de website bij te houden.
* De sfeer mag minder zakelijk, terwijl de kaart wel centraal en functioneel blijft.
* Netwerk en verbindingen moeten inzichtelijk maken op de kaart.
* Vanwege de subsidie moet het project in september 2011 afgerond zijn.
* Mensen kunnen nog * Routes, * Ecologische zones en * Hotspots aanmelden.
En iedereen die ideeën heeft voor een pakkende communicatieve naam voor
de website kan Hannie als contactpersoon mailen op: h.korthof@leiden.nl.
* Overige discussies over de avond kunnen plaatsvinden in de discussiegroep
van het Groene IDee Café op www.LinkedIn.com.

Als toetje biedt Vrij Groen vanavond zelf-gekweekte pepermuntplantjes aan voor de liefhebbers!

Het volgende Groene IDee Cafe is 6 juni vanaf 20.00 uur in het ScheltemaComplex.
In een extra Groen IDeeCafé op 30 mei hopen we het takenpakket van een redactie vast te stellen. Hierna volgt het voorstel aan Bureau Merge Media, waarna de website gebruiksklaar gemaakt wordt.