Seven Days of Inspiration

Verslag van het Groene IDeeCafé op 7 februari 2011                    Aanwezigen: Janine Vermeulen, Anne Marie van Dam, Marijke Langeveld, Margje Vlasveld, Ben van Leeuwen, Ludy Feyen, Eva Orta, M. Walen, Bob de Levita, Frank ter Beek, Peter van Helsdingen, Hannie Korthof, Jan Willem van Leenhoff, Arjan Stoffels, Uka Dijkstra, Geert van de Velden & Arno Hazekamp.

Opening: Janine Vermeulen opent de avond en heet iedereen van harte welkom. Er zijn een aantal nieuwe gezichten aanwezig vanavond. Janine zal beginnen met de presentatie van een landelijk initiatief, daarin aangevuld door Marijke Langeveld en Anne Marie van Dam. Hierna is er ruimte voor het gezamenlijk brainstormen met alle bezoekers.

Presentatie: Seven Days of Inspiration, de bijdrage van Leiden aan dit landelijk initiatief door Janine Vermeulen, Marijke Langeveld en Anne Marie van Dam. (Zie voor achtergrondinformatie: www.7di.nl.)
Janine vertelt: Seven days of inspiration is een landelijk initiatief (van Martijn Aslander) in de week van 28 feb t/m 6 maart in ongeveer 13 steden, waarbij we graag met Leiden willen aansluiten. Het is de bedoeling dat elke dag in die week de bewoners van onze stad met elkaar Leiden mooier, groener, socialer, liefdevoller maken met spontane initiatieven. Alles gebeurt in ruil en zonder geld. Als start zijn er door betrokkenen van het Groene IDeeCafé een paar initiatieven bedacht waar veel mensen aan mee kunnen doen, zoals tuinbonen zaaien op openbare plekken, advies voor je eetbare tuin/balkon, zaden ruilen, bomen bestellen, insectenhotels maken….

*Ter voorbeeld van wat je kunt bereiken met een initiatief van een klein groepje mensen wordt er vervolgens een filmpje getoond van een initiatief in Estland. Uiteindelijk hielpen in Estland 50.000 vrijwilligers mee aan het opruimen van vuilnis in het gehele land!
 
*Marijke toont vervolgens een ander filmpje van de Leidse Zaaidagen in 2009, waarin een groep vrijwilligers in de gehele stad zaden heeft gezaaid van bloemen, planten en verschillende groenten.
Er wordt door een nieuwsgierige bezoeker gevraagd naar de resultaten van de zaaidagen. Marijke vertelt dat 2009 een droog jaar was. Het bleek lastig elke dag alles constant te bewateren over de grote afstanden waar gezaaid was. Mensen vonden het wel heel leuk en soms adopteerden ze de gezaaide plek. In december 2008 zijn er bollen geplant in boomspiegels, waarvan dit jaar nog steeds blauwe druifjes opkomen! Marijke raadt mensen, die dit initiatief willen volgen, aan 1 plek uit te zoeken (eventueel bij iemand thuis) en op te leuken, omdat je verspreidde gezaaide kleine plekken vergeet. Zaad voor arme grond werkt het best. Er is bij de zaaidagen gebruik gemaakt van bordjes om de zaaiplaatsen aan te kondigen. Om de media te betrekken is een website gericht op kinderen,opgericht, hetgeen aantrekkelijk bleek & opgepikt werd.
(Meer informatie op: www.zaaidagen.nl)

Ideeën voor Seven Days of Inspiration/ Reacties van bezoekers:
Janine kondigt aan aan de slag te willen met ideeën: Aan welk groen idee kun je in Leiden meedoen in de week van 28/2 – 6/3? Wat is daarvoor nodig? De avond staat in het teken van samen doen met elkaar!

Een bezoeker/betrokkene van de torteltuinen bij de Morswijk, Lage Mors vertelt over een braakliggend terrein midden in de wijk dat verkocht is aan een projectonderhandelaar die er niks mee deed. Vele buren stoorden zich aan de vuilnisbelt die ontstond en hebben met een grote groep vrijwilligers een wilde groene (speel)plek aangelegd waar “kinderen nog in de modder kunnen vallen”. De projectontwikkelaar zelf is enthousiast. Er zijn inmiddels vele initiatieven in de wijk rondom dit groen. De huidige kinderboerderij heeft echter ook nog een beurt nodig….(Meer informatie bij Bob de Levita).
(In aanvulling hierop is bij Janine Vermeulen een artikel verkrijgbaar over juridische regels bij het beplanten van braakliggend terrein door buurtbewoners.)
* Een andere bezoekster vertelt over een ludiek buurtinitiatief namens Groen Groep Groenoord Zuid: het project Groenoord Groener. Men wil het braakliggend terrein langs de Willem de Zwijgerlaan inzaaien met pompoenen.. Om de juiste voedingsstoffen in de grond te krijgen, willen ze eerst tuinbonen zaaien..
(Meer informatie bij Hannie Korthof).
* Verder worden er vrijwilligers gezocht voor een project van Aafke Verkade bij de Meelfabriek op de Looiersgracht. 
(Meer informatie via: www.verkademeisje.nl)
Iemand benoemt dat het NU de tijd is voor het poten van de biologische narcissen en krokus-bollen die het Groene IDeeCafé nog ter beschikking heeft. In de Merenwijk worden plantvakken gerenoveerd. Wil iemand na contact met de gemeente daar bollen plaatsen?
* Een andere bezoekster komt op het idee om zakjes met (bloemen?)zaad met brochure uit te delen op een centrale plek  tijdens Seven Days of Inspiration. Iemand reageert hierop met de opmerking dat de Bijenstichting vaker wilde bloemenzaad heeft gesponsord en wij deze misschien kunnen benaderen.
* Een bezoeker geeft aan behoefte te hebben aan hartverwarmende flashmobs tijdens de Seven Days of Inspiration. Iemand anders reageert met een idee voor een (kleding)ruilmarkt in het belang van recycling. Er wordt enthousiast op gereageerd.
Op het einde van de avond wordt benoemd dat het in deze tijd belangrijk is dat wijkbewoners zelf initiatief nemen en hun initiatieven bundelen. Communicatie is hierin een belangrijk onderdeel. Verschillende mensen benadrukken dat we voor Seven Days of Inspiration collectief voor 1 of een paar ludieke, zichtbare projecten en locatie(s) moeten kiezen, wil het concreet van de grond komen. (Als locaties worden gesuggereerd: Het Stationsplein, de Beestenmarkt, het Stadhuisplein (behalve woe en za i.vm. de markt)).
Tot slot kunnen mensen op een lijst hun concrete ideeën/projecten vermelden en zich inschrijven als vrijwilliger. Men wil de media benaderen met de concrete plannen en daarbij de IdeeWinkel benoemen. In het korte tijdsbestek is een eerste stap de mailinglijst van de Ideewinkel benutten om Seven Days of Inspiration kenbaar te maken in de stad.
De lijst met concrete plannen voor Seven Days of Inspiration wordt z.s.m. op www.ideewinkel.nl geplaatst.

Het volgende Groene IDeeCafé: Maandagavond 21 februari 2011 om 20.30 uur in het ScheltemaComplex in Leiden over Ecologisch Bouwen (Deel II).