(Vereniging voor) Ecologisch Leven en Tuinieren

Verslag van het Groene IDeeCafé op 7 maart 2011
Aanwezigen: 
Margje Vlasveld, Janine Vermeulen, Corneel van Rijn, Wil de Vooght, Marga de Vooght, Ben van Leeuwen, Martin Kuivenhoven, Shirley Tromp, Marijke Langeveld, Annet Willekes, Paul van Steijn, Peter van Helsdingen, Marije de Mol, Ellis Grootveld, Rachelle Eerhart, Jeroen Zuiderwijk, Frank ter Beek, Eva Orta, Arno Hazekamp, Piet Jonkheer, Loda van Uffelen, Sjaak van Rijn, Chantal Goes, Chris Schurmann, Jessica Zwartjes, D. Rosier, Leon Olsthoorn, Marijtje Mulder, Kristel Schaap & Annemarie Wilschut, Uka Dijkstra & Toke de Kroon.

Voorprogramma:
19.00 uur: Werkgroep Vlinderboot. Als je mee wilde denken over het inrichten van de Vlinderboot en hoe deze boot verder als ankerpunt van acties in Leiden kan fungeren was je van harte welkom.

20.00 uur: Tuinboon je mee? Een actie in het kader van 7 Days of Inspiration.
Ruilbeurs en Werkgroep Leidse Tuinboontjes: uitwisseling van zaden en plantgoed en inventariseren van de plekken voor eetbaar stadsgroen. Boer Corneel van Rijn uit Hoogmade stelde bonen gratis ter beschikking!

Opening hoofdprogramma:
Na de uitleg van boer Corneel over het zaaien van tuinbonen worden er druk tuinbonen verzameld door de enthousiaste aanwezigen en vermelden zij op een formulier waar deze bonen binnenkort gezaaid zullen worden in de omgeving van Leiden.

Margje Vlasveld kondigt in het luide geroezemoes het hoofdprogramma van dit Groene IDeeCafé aan. Ecologisch tuinieren is volop in ontwikkeling. Niet alleen zaaien burgers overal tuinbonen in de stad en wordt op braakliggende grond lustig getuinierd, ook volkstuinverenigingen hebben steeds vaker een werkgroep Natuurlijk Tuinieren. Op steeds meer plaatsen vinden we eetbaar groen. Ook dit jaar zet de trend door. Hoogste tijd om de Nederlandse afdeling van de Belgische Vereniging voor ecologische land- en tuinbouw uit te nodigen in het Groene IDeeCafé en te kijken hoe we kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen. Wil de Vooght is als afgevaardigde van VELT naar Leiden gekomen voor een presentatie.

Presentatie: de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, door VELT coach Wil de Vooght
Wil wil ons graag vertellen over VELT in het algemeen en daarna over het oprichten van een (thematische) werkgroep of een afdeling in het bijzonder. Het gezellige gedeelte van de presentatie begint en wordt ondersteund met ‘Bourgondisch’ beeldmateriaal: Het doel van VELT is om gezamenlijk zoveel mogelijk ecologisch en duurzaam bezig te zijn.. met iedereen die maar interesse heeft. In België wordt VELT gesubsidieerd door de overheid. In Nederland bestaat VELT op dit moment in Brabant en Limburg. En is er sinds kort een werkgroep opgericht in het Groene Hart en in het Zeeuwse Walcheren.
Uit Wils beeldmateriaal komt duidelijk naar voren dat gezelligheid en plezier voorop staan in het ecologisch en duurzaam bezig zijn binnen VELT. VELT bestaat 37 jaar en in die tijd hebben ze een duidelijk bestuur en beleid ontwikkeld. VELT België vindt vooral plaats rondom Antwerpen, Brussel en Mechelen. Vooral de stad Gent is grootschalig bezig met biologisch groen.
Het hele jaar worden er binnen VELT activiteiten georganiseerd. Er zijn 900 vrijwilligers, bestuursleden, coaches en beroepskrachten, die terecht kunnen in thematische werkgroepen en afdelingen. Men kan zich abonneren op wekelijkse biologische groentepakketten en/of zelf groenten kunnen oogsten. Er zijn trefdagen, waar rondleidingen gegeven worden, men kan eten, drinken en deelnemen aan gratis workshops. Ook staat VELT op verschillende markten met groenten en bloemen. En creëert VELT bewustwording omtrent het belang van streekgroenten (i.p.v. voedsel van ver halen). De leden-activiteiten van VELT worden verzorgd door lesgevers. Een lesgever vraagt E85 voor een dagdeel, exclusief reiskosten, maar VELT geeft E50,- subsidie bij lidmaatschap. Op de vraag van een bezoeker hoeveel het VELTlidmaatschap bedraagt per jaar, antwoordt Wil dat het E25,- kost, waarbij je fikse korting krijgt op de boeken!

Het serieuze gedeelte van Wils presentatie begint: VELT bestaat voor het merendeel uit: werkgroepen, afdelingen, provinciale besturen, de raad van bestuur, adviesgroepen en lesgevers. Tijdens de activiteiten is een van de belangrijkste dingen het uitwisselen van ervaring, kennis en zaden. Lesgevers worden opgeleid door VELT en geven cursussen. VELT is voor iedereen. Het gaat om samen bewegen met een gemeenschappelijk ecologisch doel. In de organisatie is een belangrijke spreuk: “Goede afspraken, goede vrienden!” Als lid heb je rechten en plichten, maar bovenal sta je er niet alleen voor en kun je altijd ondersteuning vragen bij het secretariaat.

Waar een werkgroep zich richt op een thema, richt een afdeling zich meer op algemene, officiële bezigheden. Er zijn ledenvergaderingen, waar per  werkgroep en afdeling een afgezant welkom is. Verschillende stichtingen zijn lid van VELT.
De oprichting van een VELT-werkgroep volgt de volgende stappen:
1) Vergadering/Kennismakingsavond 2) Organisatie oprichtingsvergadering met
drie trekkers in stabiel bestuur waarvan 1 contactpersoon 3) Onderschrijven van missie/ statuten van VELT 4) Keuze naam en correspondentieadres van de groep 5) Opstellen activiteitenplan van 1 jaar 6) Goedkeuring door Raad van Bestuur VELT 7) Ondersteuning door het secretariaat.
De oprichting van een VELT-afdeling gaat ongeveer hetzelfde, behalve dat het verschil zit in de statuten, secretaris en penningmeester en opgave bij de Kamer van Koophandel. Ook behoren afdelingen meer activiteiten te verzorgen dan een werkgroep.

Leden krijgen 6x per jaar het nieuwsblad Seizoenen, zijn WA-verzekerd, hebben ledenvoordeel, korting op publicaties, korting op bestellen van biologisch zaden en korting bij aangesloten bedrijven.
VELT communiceert via activiteiten en het nieuwsblad Seizoenen. Je kunt activiteiten vermelden in het VELT Beweegt programma op de VELT-website, dan komt het vanzelf in Seizoenen en in de activiteitenagenda. Opgegeven e-mailadressen worden gekoppeld. Je kunt ongeveer 3x per jaar meedoen aan VELT campagnes en projecten, waar promotiemateriaal voor aanwezig is.
Op de VELT-website vind je als werkgroep of afdeling materiaal om een eigen website te maken. Men krijgt in het 1e jaar E150,- ondersteuning als opstartsubsidie. Vanaf het 2e jaar krijgt men E 200,- en E 2,50 per nieuw lid subsidie.
Qua vorming en coaching zijn er tref- en vormingsdagen in België. Er zijn 20 beroepskrachten in België die je altijd mag bellen voor advies en vragen.
Meer informatie op: www.velt-nederland.nl

Reacties van aanwezigen:
Wil zou het fantastisch vinden als het Groene IDeeCafé de vlinderboot zou onderbrengen als een werkgroep van VELT. Er wordt door bezoekers onderling gediscussieerd over het als Stichting Ideewinkel lid worden van VELT. Wil zegt dat we meer bekendheid krijgen als we dat doen. Inmiddels hebben hebben Anne Marie en Margje het initiatief genomen om een werkgroep starten en heeft Wil hen overgehaald om maar meteen een afdeling op te richten. De nieuwe Velt-afdeling gaat heten: Lekker Groen Holland Rijnland e.o. Hierdoor zullen de prachtige boeken van Velt binnenkort ook in onze regio te koop zijn.

Een bezoekster neemt het woord en deelt mee dat er in de natuurspeeltuin in Leiderdorp ruimte is voor een moestuin. Voor meer informatie kun je terecht op: www.natuurspeeltuin.nl.

Het geroezemoes lijkt te suggereren dat veel mensen geïnspireerd zijn door het thema vanavond. Vol verwondering verzucht iemand hoe geweldig het is dat de Belgische Overheid zo bewust bezig is met ecologisch groen. Daar kan Nederland nog wat van leren!


Het volgende IDeeCafé is maandag 21 maart 2011 over vlees: biologisch, noodzakelijk, gezond? ->let op! op een andere tijd en locatie:
zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden,19.30 tot 22.00 uur.
Het Groene IDeeCafé neemt de bezoekers mee naar het Studium Generale!