Waar Leiden de hutspot haalt

Verslag van het Groene IDeeCafé van 2 februari 2015

Voorzitter: Ckees van Oijen
Spreker: Anne Marie van Dam (hutspot@ideewinkel.nl; 06-30769243)
13 aanwezigen

 1. Film bekeken van een TED-talk van architect Carolyn Steel. Ze laat zien hoe steden zich kunnen ontwikkelen bij gratie van voedselproductie buiten de stad, transport naar de stad, handel, bereiding consumptie en afvalverwerking. En hoe de voedselbehoefte en de aanvoerlijnen van voedsel de stedelijke ontwikkeling bepalen. Doordat transport over grotere afstand mogelijk is geworden en steeds meer maaltijden voorbewerkt of kant-en-klaar de stad binnen komen hebben we geen zicht meer op de wijze van produceren en verwerken, en de consequenties daarvan voor mens en planeet. Dat is een probleem omdat de (stedelijke) consumptie groter is dan de draagkracht van de aarde. Carolyn Steel bepleit weer meer aandacht en waardering voor voedsel te ontwikkelen, en de band tussen mens en voedsel, en daarmee met de natuur, te herstellen.
 2. Anne Marie van Dam laat zien wat er vroeger en nu in Leiden zichtbaar is van de productie, verwerking en handel van voedsel. Veemarkt, veilingschuiten, kleine melkfabrieken, conservenfabrieken, vele molens, die waren er vroeger wel en nu niet meer. Nu komt het meeste voedsel binnen met vrachtwagens, bij de supermarkten, maar er is ook twee keer per week markt, er zijn 6 volkstuincomplexen, 5 schooltuinlocaties, en er zijn heel veel particuliere en buurtgroentetuinen en kruidentuinen. Om de stad wordt melk, kaas en vlees geproduceerd in het veenweidegebied. Een deel van de streekproducten is ook in de stad te koop. Anne Marie stelt voor om (duurzame) voedselproductie voor meer mensen zichtbaar te maken, en daarmee mensen meer bewust te maken van de herkomst van voedsel, en wat er bij productie komt kijken. Dat wil ze doen aan de hand van de Leidse Hutspot, bij velen een geliefde maaltijd. Concreet wil ze graag dat:
  a. Er op veel plaatsen in en om de stad door veel mensen aardappels, peen, uien, pastinaken gekweekt worden en dat de Leidse hutspot en klapstuk zoveel mogelijk uit de streek komen.
  b. Mensen in Leiden elkaar uitnodigen om samen hutspot te eten, zodat er nieuwe ontmoetingen ontstaan en de sociale samenhang in de stad vergroot wordt.
  c. De herkomst van de hutspot en evt. ander voedsel vroeger en nu beter zichtbaar wordt voor heel veel mensen in Leiden.
 3. Brainstorm over a, b en c in drie groepjes.
  a.Hutspot kweken.
  Doel: genoeg peen en uien voor 1 maaltijd voor de hele stad. (hoeveel ha is daarvoor nodig, eigenlijk? Bv 120.000 inwoners, 1/3 kg aardappels p.p.: 40.000 kg aardappels = 1 ha bij boeren-productieniveau. Wie kan meedoen? Iedereen met een balkon, volkstuinders, schooltuinen, zoete Land, buurttuinen, Singelpark, boeren om de stad. Verkoop van streekteelt via (boeren-)markt. Mensen met tuin kunnen ook kweken voor de bovenburen. Stuwende krachten? Overtollige zaden van volkstuinders gebruiken – WOZ-fonds, Fonds 1818, Burendag, woningbouwverenigingen, 3 oktober Vereniging, bio-restaurants, buurtverenigingen, wedstrijdelement (wie teelt de grootste peen/ui/pieper), PR: huis-aan-huisbladen, sociale media. Tegenwerkende krachten: geen geld, andere teeltplannen, mensen willen nette, geen knobbelige penen, wortelvlieg, aardappelziekte, vervuilde grond.
  b. Samen eten 
  Doel: gezamenlijke maaltijden in bejaardenhuizen, buurtcentra, bij mensen thuis, andere centra, op straat met de buurt. Eind september? Wie kan meedoen? Voedselbank (bv extra hutspot ingrediënten voor wie voor anderen kookt), Diaconaal Centrum Bakkerij, Binnenvest, Thuisafgehaald (koks hebben vast ook weer koks als vrienden), Restaurants, Biowinkels, Kringloopcentra (verkoop en weer inname van borden en bestek), Scholen (Marecollege?), mensen die kookcursussen gedaan hebben, ROC koksopleiding, Vrijplaats. Stuwende krachten: ambassadeurs, bv. Jochem Myjer, Armin van Buuren, Politici, Slow Food, Leidse Glibber, Koning WA. Week v.d. Smaak. Tegenwerkende Krachten: voor activiteiten in openbare ruimte: gedoe met vergunningen. Genoeg geld?
  c. Herkomst voedsel in beeld
  Hoe krijgt het vorm? Uitwisseling recepten, maak bron van boodschappen in winkels en op de markt bekend, uitwisseling tijdens de gezamenlijke maaltijd, bv in de buurt. Verder schooltuinen, boerderijbezoek voor scholen, groenten kweken in potten opschool. Kwekers kunnen verhalen vertellen over wat er tijdens de teelt en oogst voorvalt, (zoals in nieuwsbrief van de Kievit)

  verslag3 verslag3 verslag1