Leiden Circulaire stad?

Verslag van het Groene IDeeCafé van 2 februari 2015

Presentatie Ilia Neudecker (zie presentatie van Ilia Leiden Circulaire stad ).
Daarna in 2 groepen uiteen voor brainstorm. Centrale vraag en doel: hoe kan Leiden een (meer) circulaire stad worden?

Doel: nieuwe ideeën genereren en richting geven aan een (mogelijk) duurzaamheidsinitiatief in Leiden.

Tafel 1 (de biotische kringloop) – ideeën:

Potgrond/composteren
Doel: Potgrond vervangen door lokaal geproduceerd spul, of verrijken met lokale compost (Annemarie van Dam kan uitzoeken wat er mogelijk is).
Waarom? Omdat voor de huidige potgrond veen wordt afgegraven (zie tegenlicht-documentaire), de tuingrond wordt na gebruik weggegooid. Verrijken en opnieuw gebruiken maakt er een kringloop van en er wordt een geringer beroep gedaan op natuurlijke hulpbronnen.
Wie: Iedereen kan meedoen, als voorbeeld wordt genoemd Tuinvereniging Velt. Heeft ook een educatieve kant. Leren over de kringloop die ook aan voedsel ten grondslag ligt.
Hierop aansluitend zou er een buurtcomposteerderij kunnen worden ingericht. Buurtbewoners die wel graag hun gft willen afgeven, maar daar nu geen mogelijkheid voor hebben (bepaalde wijken, hoogbouw) kunnen hier hun gft brengen. Daarvan kunnen bijvoorbeeld het Zoete Land en het Singelpark profiteren. In het Singelpark composteerbakken/vaten neerzetten.
Wie: Potentiële partners: Zoete Land, Singelpark, buurtverenigingen, buurttuinen, volkstuinen, regionale natuurbeheerders.
Belemmeringen: wetgeving (geldt als afval en mag dus niet zomaar worden opgeslagen, vervoerd, gebruikt); perceptie: vies, beestjes.

Hoogwaardig benutten van gekapte bomen
Doel: In Leiden gekapte bomen omzetten in straatmeubilair en andere houten producten. Idem voor hergebruik van houten bouwmaterialen.
Wie (potentiële partners): gemeente, aannemers, ROC, timmerlieden en meubelmakers, de Zijl bedrijven/sociale werkplaats/Gemiva/haardstee. Logistiek ook betrekken (geen concrete partij genoemd).
Hierop aansluitend: een online-platform creëren voor vraag en aanbod van (gekapte) bomen, zoals Marktplaats of Peerby. Als potentiële afnemers worden genoemd: Albert Meijvogel, Joost Koster, architecten, opdrachtgevers.
Belemmeringen: aannemers hebben geen tijd om te scheiden, uren zijn duur, materialen zijn goedkoop, complexiteit van aanbesteding.

Tafel 2 de abiotische kringloop – ideeën
Tassenbol neerzetten bij supermarkten
Wie: lokale ondernemers (AH, Digros, Hoogvliet, Jumbo)
Caroli Buitenhuis is de bedenker.
Wind mee: regelgeving, trend, bewustwording.
Belemmeringen: wat is het voordeel voor de ondernemers? Risico van verlies van omzet, verlies van communicatiemiddel (draagtas).

Spaarlampen gescheiden inzamelen
Wie: kinderen, docenten, activeren ouders.
Wie: ondernemer die installeert, ontzorgt, educatie geeft en meeneemt.
Wind mee: ‘de regels’(?)
Belemmering: aanbod overload.

Deel-economie optimaliseren (delen i.p.v. hebben)
Hiervoor is een gemeenschap nodig, sociale cohesie is zowel een voorwaarde als een opbrengst. Voorbeeld: Poelgeest. Mailinglist om spullen te lenen.

Pc’s lokaal hergebruiken en recyclen
Wie: universiteit, stad leiden, hospitalen
Financieel aantrekkelijk: Alkmaar (bedrijf), cloud-working, leasing
Nadelen: data verwijderen, vertrouwen versus privacy, Ruimte (?)

===

En verder: Ilia Neudecker werkt de resultaten uit en deelt die met de deelnemers (gekoppeld aan volgende nieuwsbrief van het Groene IDeeCafé). Zij ontwikkelt een voorstel voor een duurzaamheidsinitiatief rond het thema circulaire economie, mede op basis van een of meer van de ideeën van deze avond. Essentieel voor de selectie van onderwerpen voor verdere uitwerking is de interesse voor gezamenlijke uitwerking en uitvoering door (genoemde en evt. andere) belanghebbende partijen. Later in het jaar wordt bij Groene IDeeCafé de voortgang gepresenteerd.