IDeeWinkel Leeskring: Filosofie van de duurzaamheid

Titel: Filosofie van de duurzaamheid – Leeskring voor ieder die mens en natuur doordenkt

Inhoud: Een nieuw initiatief van de Stichting Ideewinkel (Stichting voor duurzame initiatieven) is voor de verandering een project te starten waarbij niet de handen uit de mouwen hoeven worden gestoken als activiteit, maar het hoofd aan bod komt door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen. Daarom starten wij met een filosofische leeskring over duurzaamheid en zullen trachten door (filosofische) boeken te lezen de samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen.

Onder de noemer “Filosofie van de duurzaamheid” start op donderdagavond 22 oktober 2015 de eerste pilot.

We gaan in deze pilot onze blik richten op de vraag wat de natuur voor ons als mens betekent aan de hand van de essaybundel “Wijsgeer in het wild” geschreven door Johan van den Gronden (directeur Wereldnatuurfonds). Johan van den Gronden voert kunst, religie, taalkunde, geologie, landschap en nog vele markeerpunten op om de morele dimensie van de natuur c.q. duurzaamheid tot spreken te laten komen. Het gezamenlijk lezen van het boek zal ons helpen stil te staan bij het geven van betekenis aan de natuur en inspireren tot debat.

Wat kost het? Deelnemers betalen éénmalig vijftien euro. Leden van Lets betalen éénmalig 15 sleutels. Verder moet je zelf het boek “Wijsgeer in het wild” van Johan van den Gronden kopen om te lezen.

Wat doen we? Aan de pilot Filosofie van de duurzaamheid kunnen tussen de 5 á 10 mensen deelnemen. We starten met een introductiebijeenkomst. Daarna komen we vijf maal twee uur per keer met dezelfde groep mensen bijeen bij iemand thuis.

Ben je in de gelegenheid mensen thuis te ontvangen geef dat dan aan.

 Wat zijn de voorwaarden? Interesse in duurzaamheid en filosofie.

Wie zijn we: David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”. David is secretaris van de Ideewinkel en gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.

Marijke Deurloo is bestuurslid van de Ideewinkel en heeft ervaring met literaire leesclubjes en een filosofiekring. Ze verdiept zich vanuit haar rol als integriteitscoördinator in ethische vraagstukken. Marijke is initiator van Filosofie van de duurzaamheid.

Aanmelden kan tot 11 oktober 2015 bij ideewinkel@gmail.com o.v.v. Filosofie van de duurzaamheid. Wees er snel bij, de eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.