Groene recreatieve stad land verbindingen

De fietstunnels die met muurschilderingen verfraaid gaan worden zijn een onderdeel van de stad- land verbindingen.

Rondom Leiden liggen verschillende oer-hollandse landschappen met elk een eigen verhaal en unieke kenmerken. Samen vertellen ze het verhaal over het ontstaan van Leiden. Daarnaast zijn in de ommelanden op luttele kilometers vanaf de stad prachtige recreatieve plekken. De relatie tussen stad en ommeland is wederzijds. Het ommeland voorziet in de behoeftes van de stad: ruimte om te bewegen en te ontspannen en beleving van landschap, historie en natuur.  De stad voorziet in een afzetmarkt voor producten en recreatieve diensten.

De toegankelijkheid van het groene buitengebied voor recreatieve fietsers vanuit de stad gaan we verbeteren. De acht routes vertrekken vanaf het Singelpark naar buiten en krijgen een karakteristiek herkenbaar vertrekpunt binnen het Singelpark.
stad-landverbindingen

De 8 routes
Route 1. De Boterhuisroute loopt vanaf het Singelpark door de Merenwijk naar het vertrekpunt van de pont over de Zijl. Maatregelen zijn: er worden informatieborden geplaatst bij de Stadsmolen en bij de Broekdijkmolen en de pont met aandacht voor polders, het watersysteem en de recreatiemogelijkheden; Bio-diverse beplanting  van de overkluizing over de Willem de zwijgerlaan, beschildering van de tunnel (onder de Ketelmeerlaan) en plaatsen straatmeubilair bij het gymnasium en bij de pont over de Zijl.

Route 2. De Zijlroute loopt van de Zijlpoort naar Leiderdorp. Het grootste deel van deze route ligt in Leiderdorp.

Route 3. De Limes/Matiloroute loopt vanaf het Singelpark naar Roomburg en dan door Park Matilo, richting Zoeterwoude.

Route 4. De Cronesteinroute loopt vanaf het Plantsoen via Lorentzkade naar Cronestein.Park.

Route 5. De Groene Hartroute vertrekt  vanaf de brug over de Singel, via Haagweg, kruist dan  de Churchilllaan en gaat linksaf langs de Korte Vliet. Hij volgt de Korte Vliet om de Oostvlietpolder in te gaan. De route ontsluit veel recreatiemogelijkheden, niet alleen in de Oostvlietpolder zelf, maar ook in het Groene Hart, Zoeterwoude, land van Wijk en Wouden. Maatregelen: bewegwijzering, inzaai biodiverse planten in de Oostvlietpolder. Verder wordt de tunnel onder de Churchillaan opgeknapt met een kunstproject. En bij waterkruispunt Korte Vliet/Vliet komt een rustplek voor fietsers.

Route 6. De Zeeroute start vanaf Molen de Put, vanaf het bestaande  fietsknooppunt nr. 86. Hij gaat onder  de tunnel van de Plesmanlaan door, langs Naturalis, door het Biosciencepark en via een nieuw aan te leggen bruggetje naar de Wassenaarseweg; linksaf richting Katwijk. Ook hier komt een herkenbaar vertrekpunt op het Singelpark. Maatregelen zijn, naast bewegwijzering, het opknappen van tunnel Plesmanlaan voor fietsers, en het inzaaien van de bermen Wassenaarseweg.

Route 7. De landgoederenroute ontsluit het cultuurhistorische landschap van Horst en Weide aan de zuidzijde van Leiden en de landgoederen bij Warmond aan de noordzijde en wordt ook aangetakt op het fietsknooppuntnetwerk.

Route 8. De Haarlemmertrekvaartroute staat in het teken van het erfgoed en volgt de Trekvaart zo veel mogelijk. De verbeteringen bestaan uit het verbeteren van het fietspad, waar deze aansluit op de Haarlemmerweg bij de spoortunnel, het opknappen van de bermen van de Haarlemmerweg voorbij de spoortunnel , het planten van bomen  en  het plaatsen van een informatiebord over de geschiedenis van de Trekvaart.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.